Trái phiếu

Indexy-5

What is ...?

Trái phiếu (nợ) là một trong những công cụ thu nhập phổ biến nhất dưới hình thức lãi cố định. Đây là chứng khoán được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.

Giao dịch cổ phiếu nói chung không phải là thu được lợi nhuận từ tỷ giá trao đổi của trái phiếu mà là số tiền lãi cố định. Thông qua trái phiếu, người phát hành thu hút những nhà đầu tư muốn đầu tư tiền vào chứng khoán của họ tham gia thị trường vốn. Sau đó, Người phát hành trái phiếu có nghĩa vụ trả lãi cố định vào ngày đã thỏa thuận và cuối cùng trả cho nhà đầu tư khoản đầu tư ban đầu.

Cách thức hoạt động

Ở hình thức cơ bản, trái phiếu và các công cụ tín dụng khác, ví dụ như lệnh phiếu, hối phiếu và thương phiếu đều là IOU – về cơ bản là biên nhận cho khoản tiền đã vay từ nhà đầu tư. Chúng buộc tổ chức phát hành phải trả một số tiền lãi cố định theo định kỳ (thường là hai lần một năm) và hoàn trả đầy đủ mệnh giá vào ngày đáo hạn, được ấn định khi phát hành trái phiếu.

Chính phủ và doanh nghiệp thường cấp vốn cho hoạt động của mình thông qua phát hành các công cụ tín dụng như vậy.

Vì sao lại đầu tư

Với NelsonFX, bạn sẽ có điều kiện tốt nhất trên thị trường.

 • Trợ lý giao dịch cá nhân:
  Đội ngũ trợ lý giao dịch trình độ cao của NelsonFX hỗ trợ bạn 24 giờ/ngày, 5 ngày/tuần. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với trợ lý NelsonFX bằng ngôn ngữ chính của mình.
 • Ít biến động hơn:
  Trái phiếu (đặc biệt là trái phiếu ngắn hoặc trung hạn) ít biến động hơn so với vốn chủ sở hữu (cổ phiếu). Do đó, trái phiếu thường được coi là khoản đầu tư an toàn hơn so với cổ phiếu.
 • Được pháp luật bảo vệ:
  Người sở hữu trái phiếu được pháp luật bảo vệ: theo luật của hầu hết các quốc gia, nếu một công ty phá sản thì người sở hữu trái phiếu của công ty đó thường sẽ nhận lại một khoản tiền (số tiền thu hồi).
 • Trái phiếu có tính thanh khoản:
  Một tổ chức thường tương đối dễ dàng bán một lượng lớn trái phiếu mà không ảnh hưởng nhiều đến giá.
 • Chứng khoán nợ:
  Trái phiếu là chứng khoán nợ, theo đó người phát hành nợ người sở hữu một khoản nợ và tùy theo điều khoản của trái phiếu, người phát hành có nghĩa vụ trả lãi (phiếu lãi) và/hoặc hoàn trả khoản tiền gốc tại một thời điểm sau này, được gọi là kỳ hạn. 

Đầu tư như thế nào

Chỉ cần tạo tài khoản giao dịch, ký quỹ tiền, đăng nhập vào ứng dụng là bạn có thể bắt đầu.

Lợi thế của giao dịch trái phiếu là khả năng tạo ra khoản tiền lớn từ mức giá thấp nhờ biên lợi nhuận hiện hành, cùng lựa chọn giải phóng vốn để theo đuổi các chiến lược đầu tư khác. Vì vậy, một bước rất quan trọng là lựa chọn trái phiếu phù hợp với nhu cầu của bạn.

Các trợ lý giao dịch có kinh nghiệm của chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn chọn trái phiếu và thông báo cho bạn về loại trái phiếu có thể đáp ứng các nhu cầu đầu tư của bạn.

 • EUR
 • USD

*Những dữ liệu này chỉ là ví dụ minh họa.

Điều kiện giao dịch

 • Rủi ro đa dạng của thị trường
 • Điều kiện margin thấp
 • Thanh khoản cao/Spread có thể cành tranh được
 • Không có phí hoa hồng

*Đòn bẩy là ước tính và phụ thuộc vào các giá trị thực (giá trị hiện tại) của công cụ.
**Một khi bạn đặt lệnh/ hoặc đóng lệnh, chúng tôi lấy hoa hồng thông qua phí chênh lệch, đó là sự khác biệt giữa hiện tại giữa giá Mua và giá Bán. Do biến động thị trường, phí chênh lệch có thể khác nhau, xem tại đây. NelsonFX.com không nhận hoa hồng, ưu đãi, giảm phí hoặc giảm giá từ bất cứ công ty thanh toán bù trừ. Đòn bẩy là ước tính và phụ thuộc vào các giá trị thực (giá trị hiện tại) của công cụ.

The spreads provided are a reflection of the time-weighted average. Though NelsonFX.com attempts to provide competitive spreads during all trading hours, clients should note that these may vary and are susceptible to underlying market conditions. The above is provided for indicative purposes only. Clients are advised to check important news announcements on our Economic Calendar, which may result in the widening of spreads, amongst other instances.

Bạn có quan tâm đến Trái phiếu không?

Hãy đăng ký tài khoản giao dịch và bắt đầu giao dịch Trái phiếu.

Bạn có quan tâm đến Trái phiếu không?

Hãy đăng ký tài khoản giao dịch và bắt đầu giao dịch Trái phiếu.